ΚΡΑΤΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOCRATES HOTEL

Σταλίδα - Μάλια - Κρήτη
70007 Ελλάδα
E-mail:info@socrateshotel.gr
Τηλ: +30 28970 29709
Φαξ: +30 28970 33666
Κινητό: +30 6976 977170 - 2
+00447531229298
Web: www.socrateshotel.gr

NOTOS HEIGHTS HOTEL & SUITES

Σταλίδα - Μάλια - Κρήτη
70007 Ελλάδα
E-mail:info@notoshotelmalia.com
Τηλ: +30 28970 29709
Φαξ: +30 28970 33666
Κινητό: +30 6976 977170 - 2
+00447531229298
Web: info@notoshotelmalia.com